Start

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med  sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church. De har kombinerat 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan.

Det började i Saddleback för 25 år sedan med 43 personer som ville stödja varandra i kampen mot livssmärta och destruktiva vanor genom att erfara kraften från Jesu kärlek i en tillfrisknandeprocess. Celebrate Recovery har sedan dess använts i 20 000 kyrkor i över 20 länder. 2,5 miljoner människor beräknas redan ha gått igenom programmet.

I Saddleback kommer 70 procent av dessa utifrån till kyrkan. 85 procent stannar i församlingen och blir aktiva funktionärer i kyrkan.

Hösten 2012 startades den första svenska Celebrate Recoverygruppen i Stockholm Vineyard. Hösten 2013 började man inbjuda till Celebrate Recoverymöten. Arbetet sprider sig nu i alla kyrkor och samfund och i alla delar av Sverige.

För alla som vill arbeta med livets sår, ovanor och beroenden