Att starta Celebrate Recovery

Startprocessen kan pågå från ett par månader till ett helt år.

Det viktigaste är att lägga en stabil grund så att arbetet kan växa stabilt.

FAS 1: UTFOSKA – KOMMUNICERA – INBJUDA

 • En kärngrupp – på minst två till tre personer – sätter sig in i materialet.
 • Därefter kontaktar man Celebrate Recovery Sverige. Maila: info@celebraterecovery.se
 • Gör studiebesök på Celebrate Recoverymöten i en fungerande grupp
 • Kommunicera med din församlingsledning
 • Börja sprid information för att samla den första gruppen till ett informationsmöte.

FAS 2: TRÄNING – PLANERING – FÖRBEREDELSE

 • 8-20 personer börjar mötas. De delar upp sig i en mans- och en kvinnogrupp
 • De går igenom stegstudiematerialet (25 lektioner) för egen del
 • De här första grupperna går också igenom en översiktlig träning
 • Startgrupperna består av potentiella ledare men är också öppna för dem som vill vara med för egen del – så länge de är medvetna om att det är en startprocess där deltagarna inte har konceptet helt klart för sig ännu.

FAS 3: LANSERING  – TILLVÄXT

 • De som gått igenom den träningsfasen börjar sedan med offentliga Celebrate Recoverymöten.
 • När Celebrate Recoverymötena är tillräckligt stabila inbjuder man också tills stegstudiegrupper
 • Nya ledare tillkommer efterhand som fler går igenom stegstudiegrupperna.
Någon gång under den här startprocessen – antingen i början eller vid lanseringen av de offentliga Celebrate Recoverymötena – kan det vara en väldigt god idé att ta församlingen igenom Rick Warrens predikoserie “Life´s Healing Choices” som tar 8 veckor: Välj att vara ärlig; Välj att tro; Välj överlåtelse; Välj att göra upp; Välj att bli förvandlad; Välj gemenskap; Välj att växa; Välj att ge vidare.
Mer info om startprocessen och predikoserien: info@celebraterecovery.se