CPR – Celebrate Pastors in Recovery

Präster, pastorer, frälsningsofficerare (och intresserade diakoner):

Läs denna folder med inbjudan till digitala steggrupper online där vi får en möjlighet jobba med våra egna sår, ovanor och beroenden i en trygg grupp med kollegor:

https://1drv.ms/b/s!ApnBISG2rAunifUJtgskMITuS3e4Lw

Här är länken till anmälningsformuläret:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6mRXm7mAqhOm758huHBu0C7B-NcsRMftzmrDv2_9Y86d8Q/viewform