Åtta principer från Saligprisningarna med bibelreferenser

Åtta principer från Saligprisningarna
med bibelreferenser

  1. Inse att jag inte är Gud. Jag erkänner att jag är maktlös när det gäller att kontrollera min tendens att göra det som är fel, och att mitt liv är ohanterligt. Saliga är de som är fattiga i Anden, för dem tillhör himmelriket. (Matt 5:3)  (Steg 1)
  2. Uppriktigt tro att Gud finns, att jag betyder något för Honom, och att Han har kraften jag behöver för mitt tillfrisknande. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. (Matt 5:4)  (Steg 2)
  3. Medvetet välja att överlåta hela mitt liv och min vilja till Jesu omsorg och kontroll. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. (Matt 5:5)  (Steg 3)
  4. Öppet granska och erkänna mina fel för mig själv, för Gud och för någon människa jag litar på. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. (Matt 5:8)  (Steg 4 & 5)
  5. Frivilligt underkasta mig varje förändring Gud vill göra i mitt liv och ödmjukt be Honom att ta bort mina karaktärsfel. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. (Matt 5:6) (Steg 6 & 7)
  6. Utvärdera alla mina relationer. Förlåta dem som har sårat mig, och gottgöra för smärta som jag har vållat andra – undantaget då jag genom att göra detta skadar dem eller andra. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet… Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. (Matt 5:7,9) (Steg 8 & 9)
  7. Avsätta daglig tid med Gud till självrannsakan, bibelläsning och bön för att lära känna Gud och Hans vilja för mitt liv och för att få styrkan att följa hans vilja.
    (Steg 10 & 11)
  8. Överlåta mig själv till Gud och låta Honom använda mig till att ge dessa goda nyheter till andra, både genom mitt exempel och genom mina ord. Saliga är de som blir förföljda för att de gör vad Gud begär, för dem tillhör himmelriket. (Matt 5:10 TEV)  (Steg 12)

(“Steg” refererar till 12-stegsprogrammet)