Psykisk ohälsa

Här kan du ladda ner den folder som vi utgår från när vi har fortbildning för Celebrate Recoverys ledare om psykisk (o)hälsa eller sjukdom:

https://www.dropbox.com/s/rdju08p14t379i9/CR%20och%20Mental%20h%C3%A4lsa%20febr2020.pdf?dl=0