Riktlinjer för smågrupper

1.Håll det du delar fokuserat på dina egna tankar, känslor och handlingar. Begränsa inlägget till 3-5 minuter

2.”Cross-talk” ska inte förekomma under delningen. Med det menas kommentarer, referenser eller anknytningar till andras delningar. Alla ska kunna uttrycka sina känslor utan att bli störda eller bedömda.

3.Vi är här för att stötta varandra, inte för att ”fixa”/ordna varandra.

4.Anonymitet och tystnadsplikt är absoluta krav. Vad som sägs i gruppen stannar i gruppen. Enda undantaget är när någon hotar att skada sig själv eller andra

5.Stötande språk har ingen plats i en kristen grupp för tillfriskande. Vänligen avstå från ingående beskrivning

CRCR = Celebrate Recovery Crisis Respons innebär att CR har beslutat att även ha online-grupper. För dessa gäller följande 3 tillägg i riktlinjerna för smågrupper:

6.Alla deltagare måste använda hörlurar. Detta kommer att säkerställa att ingen annan kan höra vad som delas i gruppen.

7.Alla deltagare måste ha kameran påslagen. Om gruppledaren ber om det måste man visa resten av gruppen att ingen annan är i rummet.

8.Mötena får inte spelas in.