Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
 att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
 och förstånd att inse skillnaden.

Jag vill leva en dag i taget, njuta ett ögonblick i sänder, acceptera svårigheter som en väg till frid.
Jag vill ta, som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är,
inte som jag önskar att den skulle vara.

Och jag litar på att du, Gud,
 kommer att ställa allt till rätta om jag överlåter mig till din vilja;
Så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv
 och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten.

Amen

Sinnesrobönen, Reinhold Niebuhr