Sommaruppehåll CR Onlinemöte

Vi har sommaruppehåll tom 26 augusti. Glad sommar!

Under tiden så besök gärna “predikoserierna”, se nedan:

Rick Warren genomförde en predikoserie i sin församling i Saddleback, Kalifornien, om de åtta principerna i Celebrate Recovery (som in sin tur bygger på de 12 stegen i Anonyma Alkoholister). Under de åtta veckorna kom det flera tusen extra åhörare och man räknar med att 500 personer kom till tro under predikoserien.

Predikoserien fungerar utmärkt under åtta söndagar i den ordinarie gudstjänsten. För dem som följer Svenska kyrkans evangeliebok är ett tips att börja efter Trettonhelgen och gå in i fastetiden – då stämmer det ganska bra. Men man kan också använda denna predikoserie för månadsmöten (exempelvis i samband med Sinnesrogudstjänster) eller i ekumeniska gudstjänster. OBSERVERA att predikoserien inte alls förutsätter att man startar ett Celebrate Recovery-arbete.

Rick Warrens predikningar – under rubriken ”Life´s Healing Choices” finns tillgängliga på DVD som kan beställas från Celebrate Recovery i USA: www.celebraterecovery.com

Predikoserien har också genomförts i både Sverige och Norge. I det här dokumentet finns länkar till flera av dessa tillfällen: https://www.dropbox.com/s/7u8l1doxhsm3jkr/Predikoserien%20i%20olika%20kyrkor.docx?dl=0