Aktuella webbinarier

Webbinarier om olika funktioner i CR
Celebrate Recovery erbjuder alla intresserade av att delta i våra webbinarier. för olika funktioner i stegarbetet. Webbinarierna för steggruppsledare och sponsorer är bara meningsfulla för dem som har en egen erfarenhet av eget stegarbete. Webbinariet om att ta emot steg 5 är lämpligt för alla präster, pastorer, diakoner, äldste och själavårdare som möter tolvstegare i själavården
– men även för dem som håller på med sitt fjärde steg av inventering:
  • Webbinar för steggruppsledare den 8 november kl 18.30
  • Webbinar för sponsorer den 22 november kl 18.30
  • Webbinar om att ta emot steg 5, den 6 december kl 18.30

Ingen anmälan behövs. Här är Zoom-länk till alla tre webbinarierna: