CR-möten Online och Fysiskt

***************************************************************** Onlinemöten på Zoom Välkommen till Öppen Delningsgrupp Online med Celebrate Recovery varje måndag kl 19.00. Det blir en kort inledning och sedan använder vi tiden huvudsakligen till delning. Det behövs ingen anmälan eller inbjudan till online-mötet. Länken finns här: https://us02web.zoom.us/j/82598099574 OBS: Om du inte kommer direkt till zoom-mötet via länken kopierar du den i …

CPR – Celebrate Pastors in Recovery

Präster, pastorer, frälsningsofficerare (och intresserade diakoner): Läs denna folder med inbjudan till digitala steggrupper online där vi får en möjlighet jobba med våra egna sår, ovanor och beroenden i en trygg grupp med kollegor: https://1drv.ms/b/s!ApnBISG2rAunifUJtgskMITuS3e4Lw Här är länken till anmälningsformuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6mRXm7mAqhOm758huHBu0C7B-NcsRMftzmrDv2_9Y86d8Q/viewform      

Aktuella webbinarier

Webbinarier om olika funktioner i CR Celebrate Recovery erbjuder alla intresserade av att delta i våra webbinarier. för olika funktioner i stegarbetet. Webbinarierna för steggruppsledare och sponsorer är bara meningsfulla för dem som har en egen erfarenhet av eget stegarbete. Webbinariet om att ta emot steg 5 är lämpligt för alla präster, pastorer, diakoner, äldste …

Psykisk ohälsa

Här kan du ladda ner den folder som vi utgår från när vi har fortbildning för Celebrate Recoverys ledare om psykisk (o)hälsa eller sjukdom: https://www.dropbox.com/s/rdju08p14t379i9/CR%20och%20Mental%20h%C3%A4lsa%20febr2020.pdf?dl=0    

Skaffa stegmaterialet

Celebrate Recovery har ett stegstudiematerial i fyra häften: Häfte 1 (steg 1-3): Ut ur förnekelse – in i Guds nåd Häfte 2 (steg 4): Att genomföra en ärlig och andlig självrannsakan Häfte 3 (steg 5-9): Upprätta relationer med Gud, dig själv och andra Häfte 4 (steg 10-12): Växa i Kristus och ge det vidare Pris …

Förbönssjälavård & 12 steg

Här finns material till ett seminarium om förbönssjälavård och 12 steg. Där finns också foldern om Celebrate Recovery och psykisk (o)hälsa. https://1drv.ms/u/s!ApnBISG2rAuniNgi_vtMKtt0N0fZLA?e=3JKhI2   Om du vill ha en grundligare genomgång av Celebrate Recovery finns det ett inspirations- och informationsseminarium på 2 timmar med vittnesbörd, undervisning och lovsång: https://www.youtube.com/watch?v=GYEJRwVZXjw&t=4657s Och här finns material till det seminariet: …