Bakgrund

Bakgrund

Den 21 november 1991 höll Celebrate Recovery sitt första möte i Saddleback Church, LakeForrest California i USA. Det är i den församlingen Rick Warren är pastor – han med “purpose driven”-böckerna.

Under de 25 år som gått har 2,5 miljoner människor jobbat sig igenom sina livssår, ovanor och beroenden. Arbetat har spridits till 25 språk och 50 länder, bland annat Norge.

Celebrate Recovery är ett kristet program baserat på AA:s 12 steg för tillfrisknande från alkoholism och 8 principer baserade på Bergspredikan utvecklat av Rick Warren, pastor i Saddleback.

Lite statistik

 • Endast 1 av 3 människor som kommer till Celebrate Recovery brottas med drogmissbruk.
 • Under pastor Rick Warrens predikoserie ”Vägen till återupprättelse” ökade antalet deltagare på helgens gudstjänster med 1500 personer. Under denna predikoserie tog 500 personer emot Jesus.
 • När Celebrate Recovery startade kom 70 % av deltagarna från församlingen. Idag är det mer än 70 % av deltagarna som kommer utan anknytning till någon församling.
 • Erfarenheterna från Saddleback är att 85 % stannar kvar i församlingen.
 • 80 % av deltagarna blir ledare.
 • Celebrate Recovery har använts i mer än 20 000 kyrkor.
 • 2,5 miljoner människor har hittills gått igenom programmet.

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Jag vill leva en dag i taget, njuta ett ögonblick i sänder, acceptera svårigheter som en väg till frid. Jag vill ta, som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är, inte som jag önskar att den skulle vara. Och jag litar på att du Gud, kommer att ställa allt till rätta, om jag överlåter mig till din vilja, så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen.

 

Rick Warren om Celebrate Recovery

 1. Celebrate Recovery är baserat på Guds Ord, Bibeln.
 2. Celebrate Recovery ser framåt (i stället för att älta det förflutna).
 3. Celebrate Recovery betonar personligt ansvar.
 4. Celebrate Recovery betonar andlig överlåtelse till Jesus Kristus.
 5. Celebrate Recovery tillämpar den bibliska sanningen att vi behöver varandra för att växa andlig och känslomässigt.
 6. Celebrate Recovery vänder sig till alla slags (dåliga) vanor, sår och hang-ups.
 7. Celebrate Recovery är motor för ledarutveckling.