De 12 stegen med bibliska jämförelser

Celebrate Recovery Sverige, De 12 stegen

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför våra sår, ovanor och beroenden och att vi inte längre kunde hantera våra liv.  Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda.  (Romarbrevet 7:18)   

2. Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen – Jesus Kristus – kunde återge oss vårt förstånd.  Det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.  (Filipperbrevet 2:13)

3 . Vi fattade ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer.  Därför
uppmanar jag er vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud — er andliga gudstjänst.
(Romarbrevet 12:1)

4. Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering.  Låt oss pröva våra vägar
och granska dem, låt oss vända om till Herren.
   (Klagovisorna 3:40)

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel.  Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni blir helade.  (Jakobs brev 5:16)

6. Vi var helt och hållet redo att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 
Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja Er.  (Jakobs brev 4:10)

7. Vi bad ödmjukt Honom att hela oss från våra brister.  Om vi bekänner våra
synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från
all orättfärdighet. (1 Johannes brev 1:9)

8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.  Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra
mot dem.
  (Lukasevangeliet 6:31) 

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor, så långt som möjligt, utom då detta kunde skada dem eller andra. Om du bär fram din gåva till altaret och där
kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.
(Matteusevangeliet 5:23-24)

10. Vi fortsatte vår inventering och erkände genast när vi hade fel.        
Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller.  (1 Korintierbrevet 10:12)

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår relation med Gud, och bad endast om insikt om Hans vilja med oss och kraft att utföra den.
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet.  (Kolosserbrevet 3:16)

12. När vi, som ett resultat av dessa steg, hade fått ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa
principer i varje situation.
Om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte  du också blir frestad. (Galaterbrevet 6:1)